“Abort”-feilmelding

Opplever du “Abort”-feilmelding så er den ganske enkel å fikse. Send denne meldingen til klokken:

SMS: #DIAL#ON#000000#

Logg deretter ut og inn av app så skal problemet være løst.

Back to Index

De vanligste grunnene til at klokken ikke fungerer?

De vanligste grunnene til at klokken ikke fungerer er at det er lagt inn riksnummer +47 eller 0047 før telefonnummeret eller at det ikke er penger på kontantkortet som brukes. Om klokken er installert på flere applikasjoner på forskjellige mobiltelefoner samtidig kan klokken ha problemer med å bestemme seg for hvem som er hovedbruker (admin) til klokken. Vi oppfordrer derfor alle til å installere klokken på en mobiltelefon først, for så å dele klokken ved å bruke den unike vertifiseringskoden som finnes i appen.

En annen grunn er at lade-pinsene i klokken ikke får kontakt med kretskortet (kan fort komme i klem med ledning som vist under) når du trykker på lokket på klokken, eller at en av lade-pinsene på laderen er trykt inn.

     

Back to Index

Tekniske problemer med klokken?

Under har vi satt opp en punktvis sjekkliste du kan lese gjennom dersom du har problemer med klokken. Dette være for eksempel: feil tid på klokken, feil ved utgående samtale fra klokken, navn på klokken vises ikke i klokkedisplay eller lignende.

For at klokken skal fungere optimalt må den være synkronisert med App, og det er viktig at synkronisering skjer mot én App under oppstart. Dersom det er problemer med klokken og den ikke er ferdig synkronisert, samt at klokken er installert på flere mobile enheter, så kan det være smart å slette klokken fra alle enhetene utenom hovedenheten.

Feilsøking

Den vanligste indikasjonen på at klokken ikke er synkronisert eller har falt ut av synkronisering er at klokkens tid er feil og at det ikke er mulig å endre dette under Timezone i App. Det samme er dersom du får opp ”empty” når du forsøker å ringe ut fra klokken.

Kommandoene oppført bak melding under er kommandoer som sendes til klokkens telefonnummer som sms fra hvilken som helst mobiltelefon. For hver sms som sendes skal du motta svar. Dette krever at SIM-kort i klokken er aktivert, at det er penger på kort dersom det er kontantkort, dekning på klokke og at klokken er slått på.

Det er viktig å presisere at etter kommandoene er sendt så skal klokken synkronisere seg med App. Dette kan ta noen minutter.


Undersøk telefonnummer, server og port

Send sms: #check#000000#

Svar1 ser slik ut: Device Id: 924493045679223. Phone Number: 91685401. Server: 72.55.174.166.   Port: 7014. Password: 000000.

I svaret over kan vi først lese klokkens IMEI-nummer, telefonnummer til administrator av klokke, server, port og passord.

Server og port vises ikke i svaret:

Om serveren og port i svaret du får fra klokken er er noe annet enn det som står over er dette en grunn til at klokken ikke fungerer optimalt. Du må dermed sende en sms med ny server og port til klokkens telefonnummer.

Melding: #SERVER#72.55.174.166#7014#000000#

Svar: Config OK

Etter å ha sendt meldingen over kan du igjen sende check-melding for å se om klokken har fanget opp riktig informasjon.

Melding: #check#000000#

Svar: Device Id: 924493045679223. Phone Number: 91685401. Server: 72.55.174.166. Port: 7014. Password: 000000.

Dersom klokken har fanget opp riktig server og port kan du slå klokken av og på ved å holde inne power-knapp øverst på høyre side av klokken.

Telefonnummer vises ikke i svaret:

Om phone number står tomt betyr dette at klokken ikke er synkronisert med riktig APN instillinger opp mot din operatør. Da kan du lese under for å finne riktig APN og sende sms som beskrevet under.


Oppdater APN-innstillinger mot din teleoperatør

Dersom det er feil i APN-innstillinger så kan du legge inn nye innstillinger mot din teleoperatør.

Her finner du en liste over de norske operatørene og hvilken sms du skal sende til din klokkes telefonnummer:

Melding:

Telenor: #apn#telenor###000000#

Telia: #apn#telia###000000#

OneCall: #apn#internet###000000#

Chess: #apn#telia###000000#

Ice: #apn#ice.net###000000#

Chilimobil: #apn#telenor###000000#

Talkmore: #apn#telenor###000000#

MyCall: #apn#internet###000000#

Svar: Config OK

Slå deretter klokken av og på ved å holde inne powerknapp øverst på høyre side av klokken.

Back to Index

Feil navn på klokken?

Når du klikker flere ganger på powerknapp øverst på høyre side av klokken vil du se visning av klokke i to forskjellige formater. I tillegg vil du se navn på klokken (navn på bruker). Dersom du i stede ser en tallrekke er dette en smal sak å fikse. Dette krever at klokken er synkronisert (tid er riktig) eller at prosedyrene i punkt 1 og punkt 2 over er gjennomført.

Åpne App, gå til ”Settings” – ”Go to Edit Profile – Child’s Name”. Endre navnet og lagre endringen. Deretter restarter du klokken. Dersom klokken viser det nye navnet er det bare å endre tilbake til ønsket navn og restarte klokken igjen.

Back to Index

“Empty” ved forsøk på å ringe ut fra klokken?

Når du forsøker å ringe ut fra klokken ved å holde inne +knapp eller –knapp, men i stede for at klokken ringer så kommer det opp ”empty”, så ordner man dette på samme måte som ved feil navn på klokken i punkt 3 over. Her må du endre telefonnummer på Emergency Contacts i App under ”Settings – Phone Numbers”. Gjerne slett alle nummer foruten om det øverste i listen. Dette nummeret endrer du til et annet nummer, lagrer og starter om klokken. Gjerne endre navnet ditt til f.eks ”test” og relasjon til f. Eks ”other”. Dersom klokken fanger opp riktig telefonnummer kan du endre tilbake til ønsket informasjon.

Back to Index

Lokket på klokken sitter hardt fast?

Det er ingen skruer eller klips på innsiden av lokket som holder det nede. Om du opplever at lokket sitter for hardt kan du bruke en smørkniv eller lignende for å vippe det opp.

Back to Index

“Phone number” står som blankt

Grunnen til dette er at du har lagt inn 0047 eller +47 før telefonnumre. Du skal ikke legge inn 0047 eller +47 .

Back to Index

Det er ingen kontakt mellom app og klokke? (får ikke svar på sms som sendes til klokken?)

Dette kan skyldes:

  • At sim-kortet ikke er aktivt
  • At sim-kort er et tvillingkort
  • At det ikke er penger på kontantkortet
  • At klokken ikke er slått på

Prøv å restart klokken ved å sende sms #restart#000000# da skal den slåes av automatisk. Om klokken restartes så mottar og utfører klokken kommandoene, men det tar tid før du mottar svar.

Back to Index

Kartet viser feil posisjon?

Dette kan skyldes at klokken ikke er synkronisert. Om tiden er feil er dette enda en indikasjon på at klokken ikke er synkronisert. Klokken fungerer slik at når den ikke har signaler så vil den enten vise den nærmeste wifi stasjonen eller den nærmeste basestasjonen. Dette betyr også at om du installerer klokken i en kjeller eller i et murbygg uten dekning så kan det oppstå problemer under synkroniseringen. Om du opplever at klokken endrer lokasjon, spesielt innendørs, så er dette et tegn på dårlig dekning (klokken søker signaler fra andre steder med bedre signaler, dette kan være basestasjoner eller wifi stasjoner).

Dersom funksjonen Power Saving Mode er slått på kan denne slås av for å forbedre nøyaktighet for plassering. Se Power Saving Mode  under Oppsett av klokken for hvordan man gjør det.

Back to Index

Hvilket abonnement skal jeg velge?

Vi anbefaler ingen spesielle leverandører, men selv bruker vi som jobber i GatorNorge kontantkort fra telenor med forhåndsbetalt datapakke. Klokken bruker utrolig lite data.

Back to Index

Klokkens batteritid er på kun 2-3 dager?

Dette kan skyldes at klokken ikkeer oppladet før bruk etter at den er mottatt som ny. Det kan også skyldes at den ikke er synkronisert eller at synkroniserings-prosessen tok lang tid slik at klokken brukte mye batteri på selve synkroniseringen. Husk at du også kan sette klokken i power saving mode for å øke batterilevetiden ytterligere.

Back to Index

Kan klokkens ringefunksjon skures av i gitte tidspunkt?

Nei. Slik det er i dag kan den ikke skrues av. Men da det er du som eier klokken som bestemmer hvem som har lov til å ringe til klokken skal det være en smal sak å fortelle de utvalgte om å ikke ringe til barnet i skoletid etc.

Back to Index

App viser at klokken beveger seg innendørs, selv om klokken ligger rolig på et sted?

GPS’en fungerer slik at den henter signaler fra den kilden som til en hver tid gir det beste signalet. Derfor kan den “hoppe” mellom wifi og gprs signaler dersom satellitt signalene ikke er tilstrekkelig. Dette er ikke et problem utendørs og vil kun flytte klokken noen meter frem og tilbake.

Back to Index

Kartet i app henger seg?

Kartet som brukes er google maps som er 100% avhengig av din mobils dekning, på samme måte som om du går inn på kartet på din pc, mac eller mobil enhet.

Back to Index

Klokken viser firkanter / rare tegn?

Om klokken ikke er synkronisert vil det komme opp tegn som avhenger av din operatør. Felles for alle tegn er at de viser at klokken ikke er synkronisert.

Back to Index

SOS knappen gir ingen lyd?

Dette er meningen. Klokken skal ikke gi fra seg lyd eller tegn på at SOS knappen er trykket. SOS knapper tillater kun 1 veis kommunikasjon, da denne funksjonen skal brukes i nødstilfeller. Dette fordi dette er et internasjonalt produkt, hvor problemer med kidnapping er større enn i Norge. Ingen skal vite at SOS knappen er trykket og at andre hører på hva som skjer rundt klokken.

Back to Index

Jeg har ikke tilgang til min bruker i applikasjonen?

Bestill nytt passord ved å trykke på “forgot password” i applikasjonen.

Back to Index

Jeg vil slå av klokken, men har ikke satt på “allow child to turn off watch”, hva kan jeg gjøre?

Her kan du nappe ut batteriet. Batteriet er festet med en liten “legokloss” nederst på batteriledningen som nappes av (rett opp). Ta tak nederst i ledningen å napp den svarte firkanten rett opp. Settes på plass igjen ved å trykke den ned i spor.

Back to Index

Tiden er feil, men jeg får ringt til klokken?

Om tiden er feil er klokken ikke synkronisert. Du kan fortsatt ringe klokken som en vanlig mobiltelefon selv om appen ikke er satt opp.

Back to Index