Oppsett av klokken

Velkommen til Kundeservice.

OBS! Dette gjelder kun Gator2 klokken.

Telefonnummer og E-post til kundeservice og teknisk support finner du lengre ned på denne siden.

Les under videoen før du starter installasjon av klokken. Har du alt satt opp klokken å trenger å feilsøke så se video under før du tar kontakt.


Oppsett av klokken

Introduksjon

Litt om klokken

 • Denne klokken har en kapslingsgrad på IP67. Det anbefales ikke å bruke klokken ved bading, dusjing osv. Husk å skru på dekselet godt etter innsetting av SIM-kort for å bevare
 • Denne brukermanualen er for Gator 2.
 • Gator sine klokker har egenskaper som; to-veis taleanrop, SOS-anrop, sikkerhetssoner og sanntidslokasjon. Kombinert med App lar dette deg endre klokkens innstillinger, spore lokasjon og kommunisere med brukeren.
 • Brukermanualen samsvarer ikke nødvendigvis med sluttprodukt grunnet stadig oppdatering av produkt.
Kom i gang med installasjon av klokken

Installasjon av klokken

Sett i SIM-kort

2G SIM-kort eller 3G/4G SIM-kort med 2G GSM med tale, GPRS, SMS og taleidentifikasjon er nødvendig for å bruke klokken. Åpne lokket på baksiden med skrujern og sett inn micro-SIM i kortspor. Husk å skru på dekselet godt etter innsetting av SIM-kort. Dersom man starter klokken uten SIM-kort vil bokstaven ”G” vises på klokkeskjermen med en strek over. Dette tegnet vil forsvinne så raskt klokken registrerer gyldig SIM-kort.

SIM-kort med PIN-kode må åpnes før bruk. Dette gjøres ved å sette SIM-kort i en mobiltelefon og slå av PIN-kode derfra. Framgangsmåte for deaktivering av PIN avhenger av type mobiltelefon.

NB!

 • Deaktiver PIN-kode før SIM-kort settes i klokke.
 • Kontantkort på ha penger på kortet før oppsett av klokken.
 • Vi anbefaler ikke å benytte tvilling-SIM da det kan by på problemer ved oppsett og videre bruk av klokken.
App og registrering (synkronisere klokken)

App og registrering

Last ned ”Gator” fra iOS Store eller Google Play og registrer bruker. Gjør dette først på kun én klokke. Her blir du bedt om å legge inn klokkens IMEI-nummer, noe du kan gjøre ved å taste inn nummer manuelt eller ved å scanne QR-koden med mobilen kamera. Klikk den blå firkanten ved siden av der du manuelt legger inn IMEI-nummer for å få bruke kamera-funksjonen. Deretter velger du land og legger inn telefonnummer til SIM-kort som er plassert i klokken.

Det er viktig at riksnummer 0047/+47 IKKE legges inn da dette automatisk hentes ved valg av land. Deretter legger du inn Emergency Call Number, som er administratorens (ditt) telefonnummer (også dette uten riksnummer). Når dette er gjort kan du lagre dine valg og nå er klokken klar for synkronisering.

Slå på klokken ved å holde inne power-knapp øverst på høyre side av klokken.

gps-klokke-til-barn

NB!

 • Inntil klokken er riktig synkronisert er det viktig at klokken bare registreres på én App.
 • Påse at du befinner deg på et sted der klokken mottar signaler fra satellitt under oppsett av klokken. Dette da det kan oppstå tregheter og problemer dersom du for eksempel sitter i et murbygg eller lignende ved førstegangs installasjon.
 • Dersom klokken viser feil tid eller at det ikke er mulig å ringe ut fra klokken etter stegene over tyder det på at klokken ikke klarer å synkronisere med App. Vennligst les gjennom stegene under ”Feilsøking og konfigurasjon”.
Lading av klokken

Lading

Vennligst bruk vedlagt lader og ledning for å lade klokken. Klokken bruker magnetisk port for lading. Se bilder under.

gps-klokke-til-barn

Klokken behøver rundt 2,5 timer for å fullades inntil ladeikonet viser at klokken er fulladet. Ladeikon vises ikke dersom klokker er slått på. Klokken bruker noe ekstra strøm ved installering og synkronisering, så du kan forvente lavere batteritid før klokken lades på nytt.

Klokken tar ikke til seg lading

Dersom klokken ikke tar lading er det noen ting du kan undersøke.

 1. Laderhode på ledning

På klokkens laderhode vises fire stk lade-pins. Undersøk om alle disse er intakt og at ikke noen av disse er trykt inn.

     

 

 1. Kontaktflater i klokke

Når lokket trykkes på er lade-pinsene nødt til å være i kontakt med kontaktflatene i klokken. Se til at noe ikke ligger i klem når lokket settes på.

Dersom det ikke er kontakt mellom pins og kontaktflater vil det kunne gå varmgang i klokken og den vil ikke lade.

     

Brukergrensesnitt (knapper klokken har)

Brukergrensesnitt

gps-klokke-til-barn

Høyre side

(a) Mikrofon

(b) Volum ned

 • Trykk for å senke volum i en samtale
 • Trykk for å bla mellom kontakter for utgående samtaler fra klokken. Hold så inne knapp for å ringe valgt kontakt.
 • Hold inne i 3 sekunder for å ringe det andre telefonnummeret i App, Emergency Call Numbers

(c) Volum opp

 • Trykk for å øke volum i en samtale
 • Trykk for talemeldinger. Hold inne +knapp for å spille inn ny talemelding og –knapp for å spille av talemeldinger.
 • Hold inne i 3 sekunder for å ringe det første telefonnummeret i App, Emergency Call Numbers.

(d) På-knapp

 • Trygg på-knapp for å vise klokkens hjemmeside, IMEI og andre tidsmoduser med hvert trykk.
 • Hold inne i 3 sekunder for å slå klokken av og på.
 • Trykk for å legge på anrop ved samtale.

Venstre side

gps-klokke-til-barn

(e) Vanntett test

 • Brukes for fabrikktesting av klokkens vanntett test. Ingen bruk for kjøpere.

(f) SOS knapp

 • Trykk SOS knapp for å vise talechat-ikon. Etter dette, trykk på +knapp og slipp for å sende lyd til App.
 • Hold inne i 3 sekunder og klokken vil ringe forhåndsvalgte SOS-nummer etter tur dersom en ikke svarer.

Display

gps-klokke-for-barn

(g) GSM signalstyrke(h) Gjenværende batteri

(i) SOS alarm aktiveringsindikator

(h) Gjenværende batteri

(j) Dag

(k) GSM signalstyrke

(l) Gjenværende batteri

(m) Dag

(n) SOS alarm aktiveringsindikator

(o) Dato

gps-klokke-barn

(chatte modus) (ny talemelding) (opptak) (spill av talemelding)

Lokasjon (GPS)

Lokasjon

I app er det benyttet teknologi fra Ionic, teknologi basert på HTML. For å manuelt oppdatere kart kan du klikke de tre rundingene øverst til høyre på skjermen.

Klokken henter signaler for å angi posisjon på tre forskjellige måter.

GPS

Under åpen himmel henter klokken inn signaler fra satellitter. For å angi posisjon behøver klokken gode nok signaler fra minimum tre satellitter. Dersom brukeren av klokken befinner seg innendørs er det i noen tilfeller for dårlig signal fra GPS til å angi lokasjon

Wifi

Dersom klokken ikke får signaler fra GPS søker klokken etter signaler fra WiFi. På samme måte som ved GPS er det nødvendig med signaler fra tre WiFi-stasjoner for å angi plassering av klokken. Klokken kan scanne opp til 7 WiFi hotspots på samme tid. Det behøves ikke brukernavn og passord til et WiFi-nettverk for at klokken skal kunne hente signaler. Signalene lastes opp på Gator sin server som sender informasjonen til Google sin database. Google returnerer lengde- og breddegrad til Gator sin server som laster opp informasjonen i Google Maps i App.

LBS

Dersom klokken ikke får tilstrekkelige signaler fra WiFi hotspots vil ikke App kunne vise nøyaktig lokasjon, og klokken forsøker da å hente signaler fra basestasjoner (LBS). På samme måte som ved GPS og WiFi hotspots behøver klokken minimum tre signal-sendere for å kunne angi en lokasjon. Utfordringen med LBS er at dette er svært unøyaktig. Avstander mellom basestasjoner i Europa er svært store. Dersom det er 2 km avstand mellom basestasjoner som klokken henter signaler fra, så vil feilmarginen kunne være på 2 km. LBS vises i kart som en stor blå sirkel rundt klokken. Sirkelen representerer feilmarginen på lokasjonen.

Dersom klokken ikke finner signaler fra verken GPS, WiFi eller LBS vil ikke App være i stand til å vise plassering. Du vil da se siste plassering til klokken i App.

Safezone (sikkerhetssone)

Safezone

Ved å legge inn sikkerhetssoner i App vil du ha mulighet til å bli varslet dersom brukeren av klokken går inn og ut av området. Eksempler på områder som er vanlig å benytte sikkerhetssoner på er hjemmet, skolen, barnehagen eller områder du ikke ønsker brukeren skal befinne seg i. For å legge til en sikkerhetssone klikker du ”Settings – Safezones”. Her vil du kunne se dine sikkerhetssoner eller legge til ny. Sikkerhetssonens radius kan manuelt strekkes mellom 200-2000 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demontering av batteri

Demontering av batteri

Dersom klokken ikke svarer på sms-kommandoer og ikke lystrer på restart-kommando, selv om klokken har dekning, det er penger på kontantkort og den er slått på, så kan du demontere batteriet.

Åpne lokket på baksiden av klokken og løft opp batteriet. Her vil du se at batteriet er festet til klokken med en flat ledning som leder ned til en liten sort kloss i hovedkort. Klossen er festet på samme måte som en “lego-kloss” – den er trykt ned i et spor. Ta tak i ledningen helt ned mot klossen og napp denne rett opp av klokken. Minnet i batteriet skal nå være nullstilt og du kan trykke klossen på plass i samme posisjon som før demontering. Skru på lokket og slå på klokken.

 

 

 

Er det fortsatt ting du ikke har fått svar på? Gå til ofte stilte spørsmål for å se svar på de vanligste spørsmålene folk lurer på.

Kontakt kundeservice

Dersom du har lest informasjonen over og likevel opplever problemer kan du sende tekniske spørsmål til oss gjennom vårt kontaktskjema på denne linken:https://www.gatornorge.no/support/ .  På denne e-posten har vi som mål om å svare deg innen 72 timer, men det må påberegnes ekstra tid i høysesonger som rundt juletider, påsketider og før sommerferien.