App og registrering (synkronisere klokken)

Last ned ”Gator” fra iOS Store eller Google Play og registrer bruker. Gjør dette først på kun én klokke. Her blir du bedt om å legge inn klokkens IMEI-nummer, noe du kan gjøre ved å taste inn nummer manuelt eller ved å scanne QR-koden med mobilen kamera. Klikk den blå firkanten ved siden av der du manuelt legger inn IMEI-nummer for å få bruke kamera-funksjonen. Deretter velger du land og legger inn telefonnummer til SIM-kort som er plassert i klokken.

Det er viktig at riksnummer 0047/+47 IKKE legges inn da dette automatisk hentes ved valg av land. Deretter legger du inn Emergency Call Number, som er administratorens (ditt) telefonnummer (også dette uten riksnummer). Når dette er gjort kan du lagre dine valg og nå er klokken klar for synkronisering.

Slå på klokken ved å holde inne power-knapp øverst på høyre side av klokken.

gps-klokke-til-barn

NB!

  • Inntil klokken er riktig synkronisert er det viktig at klokken bare registreres på én App.
  • Påse at du befinner deg på et sted der klokken mottar signaler fra satellitt under oppsett av klokken. Dette da det kan oppstå tregheter og problemer dersom du for eksempel sitter i et murbygg eller lignende ved førstegangs installasjon.
  • Dersom klokken viser feil tid eller at det ikke er mulig å ringe ut fra klokken etter stegene over tyder det på at klokken ikke klarer å synkronisere med App. Vennligst les gjennom stegene under ”Feilsøking og konfigurasjon”.