aktuelt nå

Vi øker sikkerhetskompetansen in-house. Cybehave flytter inn!

Nettsikkerhetsfirmaet Cybehave flytter inn til oss i GatorNorge!

Cyberhave-avtale
Fra venstre Håkon Olsen i nettsikkerhetsfirmaet Cybehave og Morten Sæthre i Gator AS.

 

Vi i Gator AS har stort fokus på sikkerheten i våre produkter og tjenester. Nå tar vi tatt steget et hakk videre ved å invitere nettsikkerhetsfirmaet Cybehave AS inn i våre lokaler på Lade i Trondheim. Cybehave som nå skal jobbe side om side med oss i Gator tilbyr programvare i nettskyen (Software as a Service) for styring av informasjonssikkerhet og personvern.  Cybehaves innovative løsninger gjør det mulig for Gator å ta kontroll over sitt eget trusselbilde og ta effektive og risikobaserte beslutninger.

Vi i Gator vil også være en pilotkunde for Cybehaves kommende verktøy for å gjennomføre personvernvurderinger. Det kommer snart en ny personopplysningslov, som vil være harmonisert for hele EU/EØS-området, som gjør at bedriftene selv må ta eierskap til personvernriskoen. Cybehave gjør det enkelt for bedrifter å gjøre konsekvensvurderinger på en konsistent og effektiv måte – og vi vil integrere direkte tilbakemeldinger de det lagre data om.

Denne avtalen kansellerer ikke de andre avtalene Gator har med blant annet nettsikkerhetsfirmaet Watchcom som bistår med vurdering av trusselbildet og risikorapporter i tillegg til penetrasjonstester av server, hardware, firmware og applikasjon. Men denne avtalen og tette samarbeidet er med å styrke våre rutiner og fokus på sikkerhet ved at vi nå også får denne kompetansen in-house. Gründerne back selskapet Cybehave har bred og lang erfaring innen nettsikkerhet, hvor vår rammeavtale åpner for et tett samarbeid i årene fremover.

Cybehave bruker kunstig intelligens (AI) til kontinuerlig oppdatering av personvernrisikoen, basert på åpne trusseldata, sikkerhetsprioriteringene til bedriften og direkte tilbakemelding fra sluttbrukere. Dette gir oss en unik mulighet for til å optimalisere personvernet for brukerne av våre smartklokker og sporingsbrikker. Den som til syvende og sist tjener mest på dette er forbrukeren som på en unik måte får ivaretatt sitt personvern.

Daglig leder i Gator AS, Morten Sæthre, sier dette om mulighetene:

“Å ivareta personvernet til en så stor og variert gruppe som sluttbrukerne av IoT-produkter er en enorm utfordring. Gjennom Cybehaves intelligente plattform, som utvikles i nært samarbeid med oss, har vi fått den beste løsningen vi kunne håpet på. IoT-leverandører og sluttbrukere skal være trygge på sikkerheten og personvernet når de velger produkter fra Gator AS.”

For å få kontakt med Cybehave så kan dere kontakte de direkte via deres nettsider eller bruke kontaktskjemaet på våre sider.

Legg inn en kommentar