Ukategorisert

Copy of Pålegg fra datatilsynet

Vi har mottatt pålegg fra datatilsynet om stans av behandling av personopplysninger, med bakgrunn i at vi pr i dag ikke har tilfredstillende informasjonssikkerhet knyttet til konfidensielt og integritet på disse dataene, og manglende rutiner for å sikre kontroll med disse.

Vi ser at våre rutiner er mangelfulle og forstår vedtaket fra Datatilsynet.
Vi har gjennomført nye tester av programvaren på våre Gator klokker. Alle alvorlige funn skal nå være rettet.

Som en gründer bedrift har vi ikke sett hele omfanget av behandling av personopplysninger iht dagens og morgendagens krav (GDPR)
Vi er har startet og er nå i ferd med å implementere styringssystem for kvalitet og sikkerhet for å etterfølge de krav som er stilt fra datatilsynet.

I februar 2017 startet vi arbeidet med utvikling av egen APP for å etterleve alle kommende krav til behandling av personopplysninger og datalagring (GDPR) som trår i kraft den 25.mai neste år. Denne plattformen er nå klar og vil etter planen slippes på markedet i neste uke.

Legg inn en kommentar